Norske alpine redningsgrupper

Interne ressurser:

Norske alpine redningsgrupper

Norske alpine redningsgrupper har som hovedmålsetning å arbeide for utvikling og drift av en effektiv og sikker alpin redningstjeneste. 

REDNINGSGRUPPENE består av frivillige medlemmer som bistår politiet og Hovedredningssentralene under redningsaksjoner i bratte fjell, på bre og andre områder som krever spesiell kompetanse og tilpasset utstyr. 

Medlemmene består av aktive klatrere fra hele landet.  Pr i dag teller vi over 240 klatrere. 

Hva

Redning i bratt terreng

Vår styrke er å hente personer raskt ut fra utilgjengelige områder og områder der tyngdekraften er et faremoment. Dette kan dreie seg om klatrere, om skikjørere, jegere eller turgåere som har gått seg fast eller ligger vanskelig tilgjengelig, personer som har falt i elvejuv og skredtatte som ellers ikke kan nås på grunn av akutt rasfare. Vi har også hentet ut personer fra taubanegondoler og vi har bistått i forbindelse med flyulykker og utforkjøringer. De alpine fjellredningsgruppene er sammensluttet i Norske Alpine Redningsgrupper der hver gruppe og de to hovedredningssentralene i Norge er medlemmer.

Hvem

200 klatrere

Vi er over 200 klatrere fra hele landet.  De fleste av oss har vanlige yrker, men vi har også medlemmer som har relevante yrker for våre oppdrag:  Sykepleiere, leger, ambulansesjåfører og redningsmenn.  Felles for oss alle er at vi er aktive klatrere.

Vi bruker mye fritid på dette oppdraget fordi vi alle vet at en gang kan det være vår tur til å trenge hjelp.

Samarbeid med redningshelikopterne

Målsetningen med samarbeidet i Norske Alpine Redningsgrupper har vært å effektivisere og profesjonalisere det alpine fjellredningsarbeidet. Vi har etablert et felles metodesystem for alle gruppene. Det er innledet et tett samarbeid mot redningsskvadronen 330 og enkelte andre helikopteroperatører for kunne utnytte mest mulig effektivt potensialet i aksjoner der alpine fjellredningsgrupper og helikopter er nøye integrert. De alpine fjellredningsgruppene er den eneste organisasjonen som 330 skvadronen gjennomfører slike integrerte aksjoner sammen med.

Det er utarbeidet et eget planverk for alpin redningstjeneste i et samarbeid mellom de alpine fjellredningsgruppene, 330 skvadron og hovedredningssentralene. Dette planverket er vedtatt av Justisdepartementet og Hovedredningssentralen og distribuert til de aktuelle brukerne.

Hvordan

Kvalitetssikring

Norske Alpine Redningsgrupper har etablert et kvalitetsikringssystem som skal sikre høy kvalitet på medlemmer, utstyr, metoder og gjennomføring.

Sikkerhet

Ledelse, gjennomføring av aksjoner og sikkerhetsmessig konsekvenstenkning er prioriterte arbeidsfelt for de alpine fjellredningsgruppene. Vi har etablert egen medisinsk kommisjon, kvalitetskommisjon og metodekommisjon.

Hurtighet

Overlevingsmulighetene for en tilskadekommet reduseres dramatisk med tiden det tar å få vedkommende under forsvarlig medisinsk behandling. Vi har gjennom vår metodeutvikling lagt vekt på tidseffektive evakueringsmetoder.

Kontakt oss

Ved aksjoner skal alle henvendelser gå til 112 eller 113.  Andre spørsmål vedrørende Norske alpine redningsgrupper kan rettes til leder:

Thomas Horgen

Mobil: 99 64 90 08

Ressurser

Medlemmer kan logge inn for tilgang til nettbaserte ressurser:

Prosedyrer 

NARG disks